hr en
Developed by Nove vibracije

Javni natječaj za sezonski posao u TU TZM Drvenik

18
May

Na temelju odluke Vijeća Turističke zajednice mjesta Drvenik od 20. travnja 2015. godine i članka 41. Statuta Turističke zajednice mjesta Drvenik, TZM Drvenik objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA SEZONSKI POSAO U TURISTIČKOM UREDU TURISTIČKE ZAJEDNICE MJESTA DRVENIK

1. Informator Turističke zajednice mjesta Drvenik – 1 izvršitelj/ica
Posao na određeno vrijeme od 01. srpnja 2016. do 31. kolovoza 2016.

Uz opće uvjete propisane Zakonom o radu (NN 149/09) kandidat/kinja mora ispunjavati i posebne uvjete utvrđene Pravilnikom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u Turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice (NN 110/10), kao i Zakona o Turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat/kinja su:
• da ima najmanje završenu gimnaziju ili drugu srednju četverogodišnju školu
• osnovna informatička znanja
• aktivno znanje engleskog jezika

Uz prijavu na Natječaj kandidat/kinja mora priložiti:
• životopis sa istaknutom adresom, brojem mobitela i e-mail adresom te radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima, ukoliko ga kandidat/kinja posjeduje
• presliku osobne iskaznice
• presliku Svjedodžbe kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili presliku Diplome ukoliko kandidat/kinja ima višu naobrazbu

Sa svim kandidatima/kinjama iz Natječaja obavit će se razgovor pojedinačno. Prijave na Natječaj s potrebnim prilozima se podnose do 01. lipnja 2016. godine na adresu:
TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA DRVENIK, DONJA VALA 241, 21333 DRVENIK s naznakom „ZA NATJEČAJ INFORMATOR– NE OTVARAJ“

Opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, kao i ostali detalji će se obznaniti kandidatu/kinji na razgovoru. Turistička zajednica mjesta Drvenik zadržava pravo ne izvršiti izbor kandidata po ovom Natječaju. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. O rezultatima Natječaja kandidati će se obavijestiti u Zakonskom roku.

U Drveniku, 15. svibnja 2016.

Turistički ured Turističke zajednice mjesta Drvenik

Matko Burić, direktor

WiFi

Tourist Board of Drvenik

Donja Vala 241
21333 Drvenik
+385 (0)21 628 200+385 (0)21 628 222info@drvenik.hr