hr en
Developed by Nove vibracije

Javni natječaj za prijam jednog djelatnika/ce na radno mjesto - Informator/ica u Turističkom uredu Turističke zajednice mjesta Drvenik na određeno

Javni natječaj za Informatora/ice na određeno radno vrijeme

12
Lip

 Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN broj 152/08) te članka 47. Statuta Turističke zajednice mjesta Drvenik i Opisa poslova u turističkom uredu turističke zajednice mjesta Drvenik, u daljnjem tekstu: TZM Drvenik, direktor TZM Drvenik, dana 12. lipnja 2019. godine raspisuje:


 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam jednog djelatnika/djelatnice na radno mjesto – Informator/ica u Turističkom uredu Turističke zajednice mjesta Drvenik na određeno vrijeme od 01. srpnja 2019. do 30. rujna 2019 godine.


K
andidat/kinja mora ispunjavati uvjete definirane člankom 4. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu Turističke zajednice općine, grada, županije i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice (NN 23/17) te Opisom poslova u turističkom uredu turističke zajednice mjesta Drvenik:

 

da ima završenu srednju školu u najmanje četverogodišnjem trajanju,
• da poznaje jedan svjetski jezik te
• da poznaje rad na osobnom računalu.

 

Prednost imaju kandidati sa iskustvom na sličnim ili istim poslovima te oni koji poznaju radu u sustavu za prijavu i odjavu gostiju – eVisitor.
Kandidati koji ispunjavaju trežene uvjete dužni su uz prijavu dostaviti:


životopis sa istaknutim imenom i prezimenom, adresom, brojem mobitela i e-mail adresom,
presliku osobne iskaznice,
presliku Svjedodžbe kao dokaz o završenoj srednjoj školi ili presliku Diplome ukoliko kandidat/kinja ima višu naobrazbu te

dokaz o radnom stažu (potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Pisana prijava podnosi se u roku od 9 dana od objave natječaja, na adresu:


TURISTIČKA ZAJEDNICA MJESTA DRVENIK, DONJA VALA 241, 21333 DRVENIK

s naznakom „ZA NATJEČAJ - INFORMATOR“

zaključno do 21. lipnja 2019. godine

ili na e-mail: info@drvenik.hr. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Nakon provedenog postupka provjere formalnih uvjeta, kandidati koji u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima radnog mjesta, biti će pozvani na razgovor, o čemu će biti obaviješteni putem dostavljene e-mail adrese.U Drveniku, 12. lipnja 2019. godine.

Turistički ured Turističke zajednice mjesta Drvenik

Duje Lozina, direktor

WiFi

Turistička zajednica Drvenik

Donja Vala 241
21333 Drvenik
+385 (0)21 628 200+385 (0)21 628 222info@drvenik.hr