hr en
Developed by Nove vibracije

OBAVIJEST O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI

04
Lis

Sukladno odluci donesenoj na 03. sjednici Turističkog vijeća Turističke zajednice mjesta Drvenik (u daljnjem tekstu: TZM Drvenik), Turističko vijeće TZM Drvenik će provesti intervju za radno mjesto -  DIREKTOR/ICA Turističkog ureda TZM Drvenik – 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme uz probni rad od 3 mjeseca koji je objavljen na stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 29. svibnja 2018. te dana 04. listopada objavljuje
 

OBAVIJEST
o vremenu održavanja intervjua radi provjere znanja i sposobnosti

 


Intervjui će se održati u prostorijama TZM Drvenik dana 15. listopada 2018. godine.
Sukladno Uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)*, osobni podaci prijavljenih kandidata/kinja neće se objaviti javno već će kandidati/kinje, telefonskim putem i elektroničkom poštom, biti obaviješteni o terminima provedbe intervjua.
Ako kandidat/kinja ne pristupi usmenom testiranju, smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.

*Uredba o zaštiti osobnih podataka (GDPR) – Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ od 27. travnja 2016., koja je na snazi od  25. svibnja 2018. godine
 


Turističko vijeće TZM Drvenik
Predsjednik Vicko Kostanić

WiFi

Turistička zajednica Drvenik

Donja Vala 241
21333 Drvenik
+385 (0)21 628 200+385 (0)21 628 222info@drvenik.hr